جمعه 28 دي 1397

جستجو

کمينه
منوی اصلی
صفحه اصلی
پرتال طلاب
پرتال مدارس
بزرگان حوزه
حوزه علمیه اصفهان
دانلود

اعلام محدوده های امتحانی نیمسال اول 98-97

اعلام محدوده های امتحانی نیمسال اول 98-97

پس از استعلام محدوده های درسی تدریس شده مدارس و بررسی آن در كمیسیون مربوطه جهت ارائه گزارش محدوده های امتحانی دروس ، بدینوسیله محدوده امتحانی و حذفی برخی از دروس نیمسال اول 98-1397  به شرح زیر پیشنهاد می گردد :

پایه اول :        

الف: محدوده امتحانی عقاید 1و2 سیكل از ابتدای كتاب (اصول عقاید آیه الله مكارم) تا ابتدای ده درس معادشناسی (صفحه325) است و از ده درس معاد شناسی تا آخر كتاب حذف می باشد.

پایه چهارم :

محدوده امتحانی فقه 2 درسنامه لمعه از الفصل الثامن فی القضاء تا حج + كتاب القضاء بوده و كُتب شهادات و وقف و عطیه  حذف می باشد.

پایه پنجم :

محدوده امتحانی فقه 4 درسنامه لمعه از متاجر تا دین بوده و كُتب دین و رهن حذف می باشد.

پایه هفتم :        

الف: محدوده امتحانی فقه 1 از ابتدای كتاب تا تدلیس الماشطة (صفحه 165 از چاپ كنگره) بوده و از تدلیس الماشطه تا المسألة السابعة حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی فقه 2 از النجش تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 66 از چاپ كنگره) بوده و از ینبغی التنبیه علی امور تا الكلام فی عقد البیع حذف می باشد.

ج: محدوده امتحانی اصول 3 از اول برائت تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 149 از چاپ كنگره) بوده و از ینبغی التنبیه علی امور تا دوران بین محذورین حذف می باشد.

پایه هشتم :       

الف: محدوده امتحانی فقه 5 از شروط المتعاقدین تا القول فی الاجازة و الرّد (صفحه 399 چاپ كنگره) بوده و از القول فی الاجازة و الرد تا القول فی المجیز حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی اصول 4 از استصحاب تا الامر السادس قد عرفت انّ معنی عدم نقض الیقین ...(صفحه 233 چاپ كنگره) بوده و از الامر السادس تا الامر العاشر حذف می باشد.

ج: محدوده امتحانی اصول5 از دوران بین اقل و اكثر تا الثالث انّ وجوب الفحص انّما هو... (صفحه 441 چاپ كنگره) بوده و از الثالث انّ وجوب الفحص ... تا آخر برائت حذف می باشد.

د: مرحله 5 و6 محدوده درسی فلسفه1 ، حذف و جزء محدوده امتحانی نمی باشد.

پایه نهم :          

الف: محدوده امتحانی فقه 2 از ابتدای خیارات تا خیار الغبن (صفحه 156 چاپ كنگره) بوده و از خیار الغبن تا مسقطات خیار غبن حذف می باشد.

پایه دهم :        

الف: محدوده امتحانی اصول 3 از نواهی تا المقصد الرابع (العام و الخاص) بوده و از العام و الخاص تا فصل العمل بالعام حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی اصول 4 از برائت تا منها صحیحة ثالثة لزراره (باب الاستصحاب) بوده و از منها صحیحة ثالثة لزرارة تا تنبیهات استصحاب حذف می باشد.

تذكر :

1. امتحان اصول 1 پایه 7  از رسائل، بر طبق درسنامه تدوین مركز مدیریت می باشد .

2. محدوده امتحانی در سایر دروس هیچ گونه تغییری نداشته و مطابق با برنامه درسی مقاطع سال 98-1397 اعلام شده از طرف معاونت آموزش و پژوهش می باشد .


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد